Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

40%

40.00%

North America

(Knitted Digital Printing Fabric; Cotton Digital Printing Fabric)

20%

20.00%

Oceania

(Knitted Digital Printing Fabric; Cotton Digital Printing Fabric)

15%

15.00%

Western Europe

(Knitted Digital Printing Fabric; Cotton Digital Printing Fabric)

5%

5.00%

Southern Europe

(Knitted Digital Printing Fabric; Cotton Digital Printing Fabric)

2%

2.00%

Eastern Europe

(Knitted Digital Printing Fabric; Cotton Digital Printing Fabric)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
North America 40.00% Knitted Digital Printing Fabric; Cotton Digital Printing Fabric
Oceania 20.00% Knitted Digital Printing Fabric; Cotton Digital Printing Fabric
Domestic Market 18.00% Knitted Digital Printing Fabric; Cotton Digital Printing Fabric
Western Europe 15.00% Knitted Digital Printing Fabric; Cotton Digital Printing Fabric
Southern Europe 5.00% Knitted Digital Printing Fabric; Cotton Digital Printing Fabric
Eastern Europe 2.00% Knitted Digital Printing Fabric; Cotton Digital Printing Fabric
Tổng doanh thu hàng năm: Confidential
Tổng doanh thu xuất khẩu : 0

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English
Giấy phép xuất khẩu SỐ: 03421835
Gửi email cho nhà cung cấp này